Vilkår for Bruk

Oversikt

Denne nettsiden styres av Lira AS. Gjennom siden vil termene «vi», «oss» og «vår» referere til Lira AS. Lisa AS tilbyr denne nettsiden, inkludert all dens informasjon, alle dens verktøy og tjenester til deg, brukeren, på den betingelse at du aksepterer alle vilkårene og betingelser vi nevner her.

Ved å besøke siden og/eller handle noe fra oss, er du en del av vår «Service», og er enig i at du er bundet av følgende vilkår og betingelser. Disse Vilkårene for bruk gjelder alle brukere på siden, inkludert, uten begrensning, brukere som er nettsurgere, forhandlere, kunder, selgere og/eller bidragsytere til innholdet.

Vennligst les Vilkårene for bruk nøye før du går inn på enn bruker siden. Ved å gå inn på eller bruke en hvilken som helst del av siden sier du deg enig i å være under av disse Vilkårene for bruk. Hvis du ikke er enig i alle vilkårene i denne avtalen, kan du ikke bruke nettsiden eller noen av dens tjenester. Hvis Vilkårene for bruk anses som et tilbud, er aksept tydelig begrenset til disse Vilkårene for bruk.

Nye funksjoner eller verktøy som blir lagt til den nåværende butikken er også underlagt Vilkårene for bruk. Du kan når som helst se den nyeste utgaven av Vilkårene for bruk på denne siden. Vi reserverer oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte alle deler av disse Vilkårene for bruk ved å poste oppdateringer og/eller endringer på nettsiden vår. Det er ditt ansvar å sjekke vilkårene for bruk for endringer jevnlig. Ditt fortsatte bruk av nettsiden etter en post om endringer betyr at du samtykker i endringene.

Butikken vår er ute på Squarepsace Inc. De gir oss en nettbasert e-handelplattform som lar oss selge våre produkter og tjenester til deg.

SEKSJON 1 – VILKÅR FOR NETTBUTIKK

Ved å si deg enig i disse vilkårene representerer du at du er minst myndighetsalder i din stat eller ditt land, eller at du er minst myndighetsalder i din stat eller ditt land og at du har gitt ikke-myndige personer du har ansvar for bruke siden.

Du kan ikke bruke våre produkter til ulovlige eller uautoriserte formål, og du kan heller ikke, når du bruker Tjenesten, bryte lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til lover om opphavsrett).

Du må ikke overføre dataormer, datavirus eller koder av destruktiv natur.

Et brudd på Vilkårene vil resultere i umiddelbar avslutning av dine Tjenester.

SEKSJON 2 – GENERELLE VILKÅR

Vi reserverer oss retten til å nekte service til hvem som helst, for en hvilken som helst grunn, når som helst.

Du forstår at ditt innhold (ikke inkludert kredittkortinformasjon) kan bli overført ukryptert og involvere (a) overføringer over diverse nettverk; og (b) endringer for å tilpasse tekniske krav for tilkobling av nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon er alle kryptert under overføring gjennom nettverk.

Du sier deg enig i å ikke reprodusere, duplikere, kopiere, selle, gjenselle eller utnytte noen del av Tjenesten, bruk av Tjenesten, tilgang til Tjenesten eller noen kontakt på nettsiden som tilbyr Tjenesten, uten ettertrykkelig, skriftlig tillatelse fra oss.

Overskriftene brukt i denne avtalen er kun til for enkelhets skyld, og begrenser ikke Vilkårene eller påvirker dem på noen annen måte.

SEKSJON 3 – NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG TIDSRIKTIGHET AV INFORMASJON

Vi er ikke ansvarlige for om informasjon gjort tilgjengelig gjennom denne siden er unøyaktig, ufullstendig eller foreldet. Materialet på siden er kun ment som generell informasjon, og skal ikke lites på eller brukes som eneste basis for beslutningstagning uten å sjekke primære, mer nøyaktige, mer fullstendige eller mer tidsriktige informasjonskilder. Enhver form for lit på materialet på siden skjer på eget ansvar.

Denne siden kan inneholde noe historisk informasjon. Historisk informasjon er, nødvendigvis, foreldet, og er kun tilgjengelig for referanser. Vi reserverer oss retten til å modifisere innholdet på denne siden når som helst, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere noe av informasjonen på siden vår. Du sier deg enig i at det er ditt ansvar å følge med på endringer på siden vår.

SEKSJON 4 – MODIFIKASJON AV TJENESTEN OG PRISER

Priser på våre produkter kan endres uten forvarsel.

Vi reserverer oss retten til å når som helst endre eller avslutte Tjenesten (eller en hvilken som helst del av den) uten forvarsel.

Vi skal ikke være ansvarlige overfor deg eller en tredjepart for modifikasjoner, prisendringer, suspensjon eller avslutning av Tjenesten.

SEKSJON 5 – PRODUKTER ELLER TJENESTER

Noen produkter eller tjenester kan være eksklusivt tilgjengelig på nettet gjennom nettsiden. Disse produktene eller tjenestene kan være i begrenset opplag, og kan kun returneres eller byttes i tråd med vår Returavtale.

Vi har gjort alt vi kan for å vise farger og produkter i butikken vår så nøyaktig som mulig. Vi kan ikke garantere at din datamaskins monitors visning av en farge vil være nøyaktig.

Vi reserverer oss retten til, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av noen av våre produkter eller Tjenester til noen person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten på enkeltsakbasis. Vi reserverer oss retten til å begrense mangen produkter eller tjenester vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller prising av produkter kan når som helst endres uten forvarsel, etter vårt ønske. Vi reserverer oss retten til å avslutte et hvilket som helst produkt når som helst. Ethvert bud på produkter eller tjenester på denne siden er ugyldig der det er uloblig.

Vi garanterer ikke at kvaliteten på produktene våre, tjenestene, informasjonen eller annet materiale kjøpt eller skaffet av deg vil møte dine forventninger, eller at feil i Tjenesten vil bli rettet opp.

SEKSJON 6 – NØYAKTIGHET I FAKTURA OG BRUKERINFORMASJON

Vi reserverer oss retten til å avvise en hvilken som helst ordre du legger inn hos oss. Vi kan, slik vi ønsker, begrense eller kansellere mengder kjøpt per person, per husholdning eller per ordre. Disse restriksjonene kan inkludere ordre lagt inn av eller under samme brukerkonto, samme kredittkort og/eller ordre som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I det tilfelle at vi gjør en endring på eller kansellerer ordren din, kan vi prøve å varsle deg ved å kontakte e-postadressen og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret oppgitt på det tidspunkt ordren ble lagt inn. Vi reserverer oss retten til å begrense eller forby ordre som, etter vår egen bedømning, ser ut til å være lagt inn av formidlere, gjensellere eller distributører.

Du sier deg enig i å oppgi oppdatert, fullstendig og nøyaktig kjøps- og brukerinformasjon for alle kjøp gjort i vår butikk. Du sier deg enig i å fortløpende oppdatere din bruker og annen informasjon, inkludert e-postadresse, kredittkortnummer og utløpsdato for kredittkort, slik at vi kan fullføre din transaksjon og kontakte deg etter behov.

For flere detaljer, vennligst se vår Returavtale.

SEKSJON 7 – VALGFRIE VERKTØY

Vi kan tilby deg adgang til tredjeparts verktøy som vi hverken har oversikt over, har kontroll over eller har tilgang til.

Du anerkjenner og sier deg enig i at vi tillbyr tilgang til slike verktøy «slik de er» og «som tilgjengelig», uten noen garantier, representasjon eller vilkår av noen type og uten noen form for påtegning. Vi skal ikke på noen måte ha noe ansvar på grunn av eller i relasjon til din bruk av valgfrie verktøy fra tredjepart.

All din bruk av valgfrie verktøy tilbudt gjennom siden skjer fullstendig på eget ansvar og etter din diskresjon, og du bør forsikre deg om at du er kjent med og enig i brukervilkårene for verktøy tilbudt av relevante tredjeparter.

Vi kan også, i fremtiden, tilby nye tjenester og/eller egenskaper gjennom nettsiden (inkludert slipp av nye verktøy og ressurser). Slike nye egenskaper og/eller tjenester skal også være dekket av disse Vilkårene for bruk.

SEKSJON 8 – LENKER TIL TREDJEPARTER

Noe innhold, produkter og tjenester tilgjengelig gjennom vår Tjeneste kan inkludere materialer fra tredjeparter.

Lenker til tredjeparter på denne siden kan ta deg til en tredjeparts nettsider som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller vurdere innholdet eller nøyaktigeten og vi garanterer ikke og vil ikke ha noe ansvar for tredjeparts materialer eller nettsider, eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjepart.

Vi er ikke ansvarlige for noen form for harme eller fare forbundet med kjøpet av varer, tjenester, ressurser, innhold eller noen annen transaksjon gjort i forbindelse med nettsider til tredjepart. Vennligst les tredjeparts vilkår nøye, og forsikre deg om at du forstår dem før du tar del i noen transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående produkter fra tredjepart skal rettes itl tredjeparten.

SEKSJON 9 – BRUKERKOMMENTARER TILBAKEMELDINGER OG ANDRE INNLEVERINGER

Hvis du, på vår forespørsel, sender visse spesifikke innleveringer (for eksempel konkurransedeltagelse) eller uten vår forespørsel sender kreative ideer, forslag, planer eller annet materiale, enten på nett, på e-post, i post eller på annen måte (kollektivt, ‘kommenterer’), sier du deg enig i at vi, når som helst, uten restriksjon, kan endre, kopiere, publisere, distribuere, oversette eller på annen måte, i et hvilket som helst medium, bruke kommentarer du gir oss. Vi er ikke forpliktet til å (1) holde kommentarer hemmelig; (2) betale kompensasjon for kommentarer; eller (3) svare på kommentarer.

Vi kan, men har ingen forpliktelse til, å overvåke, endre eller fjerne innhold vi, etter vårt skjønn, mener er ulovlige, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, pronografiske, obskøne eller på noen annen måte tvilsomme, eller som krenker en parts intellektuelle eiendom eller disse Vilkårene for bruk.

Du sier deg enig i at dine kommentarer ikke skal krenke noen rettighet hos en tredjepart, inkludert opphavsrett, varemerke, privatsliv, personlighet eller annen personlig eller proprietær rettighet. Du sier deg også enig i at dine kommentarer ikke skal inneholde injurierende eller på annen måte ulovlig, fornærmende eller obskønt materiale, eller inneholde datavirus eller annen malware som på noen som helst måte kan påvirke driften at Tjenesten eller noen tilknyttet nettside. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, late som om du er noen andre enn deg selv, eller på annen måte mislede oss eller tredjeparter rundt opphavet til kommentarer. Du er også alene ansvarlig for kommentarer du kommer med og deres nøyaktighet. Vi er ikke ansvarlige for kommentarer postet av deg eller noen tredjepart.

SEKSJON 10 – PERSONLIG INFORMASJON

Din innlevering av personlig informasjon gjennom butikken styres av vår Personvernpolicy. Se vår Personvernpolicy.

SEKSJON 10 – FEIL, UNØYAKTIGHET ELLER UTELATELSER

Iblant kan det være informasjon på siden vår eller i Tjenesten som inneholder skrivefeil, unøyaktigheter eller utelatelser som dreier seg om produktbeskrivelser, priser, rabatter, tilbud, fraktkostnader, frakttid og tilgjengelighet. Vi reserverer oss retten til å rette eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere ordre dersom informasjon i Tjenesten eller på en tilknyttet nettside er unøyaktig, når som helst, uten forvarsel (inkludert etter at du har lagt inn ordren din).

Vi har ikke noe ansvar for å oppdatere, fikse eller avklare informasjon i Tjenesten eller på noen tilknyttet nettside, inkludert uten begrensing prisinformasjon, utenom det som er påkrevet av loven. Ingen spesifisert oppdateringsdato tilbudt i Tjenesten eller på noen tilknyttet nettside skal tolkes til å bety at all informasjon i Tjenesten eller på en tilknyttet nettside har blitt modifisert eller oppdatert.

SEKSJON 12 – FORBUDT BRUK

I tillegg til andre forbud satt frem i Vilkårene for bruk, er du forbudt fra å bruke siden eller dens innhold (a) til enhver ulovlig handling; (b) til å oppfordre andre til å delta i ulovlige handlinger; (c) til å bryte en internasjonal, føderal, provinsiell eller statlig regulering, regel, lov eller lokal vedtekt; (d) til å overtre eller krenke våre rettigheter rundt intellektuell eiendom eller den intellektuelle eiendommen til andre; (e) til å trakassere, misbruke, fornærme, ærekrenke, bakvaske, nedvurdere, skremme, eller diskriminere på grunn av kjønn, seksuell orientering, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (f) til å formidle falsk eller villedende informasjon; (g) til å laste opp eller overføre virus eller noen annen type skadelig kode som vil eller kan brukes til å påvirke funksjonaliteten til eller driften av Tjenesten eller en tilknyttet nettside, andre nettsider eller Internett; (h) til å samle og overvåke andres personlige informasjon; (i) til å spamming, phishing, pharming, villedelse, spidering, crawling eller scraping; (j) til enhver form for obskønt eller umoralsk formål; eller (k) til å fortyrre eller omgå sikkerhetsinstansene til Tjenesten eller en tilknyttet nettside, andre nettsider eller Internett. Vi reserverer oss retten til å avslutte din bruk av Tjenesten eller en en tilknyttet nettside dersom du bruker nettsiden på en ulovlig måte.

SEKSJON 13 – ANSVARSFORSKRIVELSE FOR GARANTI; BEGRENSING AV ANSVAR

Vi garanterer og representerer ikke at din bruk av vår tjeneste vil være uforstyrret, betimelig, sikkert eller feilfritt.

Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppstå ved bruk av tjenesten vil være nøyaktige eller pålitelige.

Du sier deg enig i at fra tid til annen kan vi fjerne tjenesten på ubestemt tid eller avslutte tjenesten på en hvilken som helst tid, uten forvarsel til deg.

Du sier deg enig i at din bruk av, eller manglende evne til bruk av, tjenesten, skjer på ditt eget ansvar. Tjenesten og alle produkter og tjenester levert til deg gjennom tjenesten er (med unntak av der det er eksplisitt uttrykt fra oss) levert «slik de er» og «som tilgjengelig» for din bruke, uten noen form for representasjon, garantier eller betingelser, hverken uttrykt eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, kvalitet på varer, passethet til et visst formål, holdbarhet, tittel og ikkeovertredelse.

Under ingen omstendigheter skal Lira AS, våre direktører, ledere, ansatte, samarbeidspartnere, agenter, entrepenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere stå ansvarlig for noen skade, tap, krav, eller noen direkte, indirekte, tilfeldig, straffbar, spesiell eller konsekvesiell skade av noen type, inkludert, men ikke begrenset til tapt profitt, tapte inntekter, tapt data, erstatningsomkostninger, eller lignende skader, enten de har grunnlag i kontrakt, erstatning (inkludert uaksomhet), strengt erstatningspålegg eller annet, med utspring i din bruk av en hvilken som helst tjeneste eller et hvilket som helst produkt beskaffet gjennom tjenesten, eller til et hvilket som helst annet krav på noen som helst måte knyttet til din bruk av tjenesten eller et hvilket som helst produkt, inkludert, men ikke begrenset til, feil eller utelatelser i innhold, eller tap eller skade av en hvilken som helst type som oppstår som resultat av bruken av tjenesten eller et hvilket som helst innhold (eller produkt) postet, overført, eller på annen måte gjort tilgjengelig, gjennom tjenesten, også hvis du blir informert om dere mulighet for å oppstå. Fordi noen stater eller jurisdiksjoner ikke tillater eksklusjon eller begrensning av ansvar for konsekvensielle eller tilfeldige skader, skal vårt ansvar i disse statene eller jurisdiksjonene være begrenset så mye som mulig innenfor lovens grenser.

SEKSJON 14 – ERSTATNING

Du sier deg enig i å bevare skadesløs, beskytte og holde ufarlig Lira AS og våre moderselskap, datterselskap, samarbeidspartnere, partnere, ledere, direktører, agenter, entrepenører, lisensgiver, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte, fri fra et hvert krav, inkludert fornuftige advokatutgifter, fra enhver tredjepart på grunn av eller som resultat av ditt brudd med disse Vilkårene for bruk eller dokumentene de omfatter ved referanse, eller ditt brudd på en hvilken som helst lov eller rettighetene til en tredjepart.

SEKSJON 15 – UGYLDIGHET

I det tilfelle at en hvilken som helst del av disse Vilkårene for bruk blir erklært ulovlige, ugyldige eller ugjennomførlige, skal slike deler uansett være gjennomførlige til lovens fulle utstrekning, og den ugjennomførlige delen skal bli erklært kuttet fra disse Vilkårene for bruk. En slik hendelse skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomførligheten til noen gjenværende deler.

SEKSJON 16 – OPPSIGELSE

Forbliktelsene og ansvaret til partene påløpt i forkant av oppsigelsesdatoen skal overleve oppsigelsen av avtalen i alle tilfeller.

Disse Vilkårene for bruk er effektive med mindre og inntil de blir oppsagt av enten deg eller oss. Du kan si opp disse Vilkårene for bruk når som helst ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke tjenesten vår, eller når du slutter å bruke siden vår.

Hvis du etter vårt skjønn ikke klarer, eller vi mistenker at du ikke klarer, å følge et hvilken som helst vilkår eller en hvilken som helst del av disse Vilkårene for bruk, kan vi også si opp denne avtalen når som helst, uten å varsle deg, og du vil fortsatt være ansvarlig for alle beløp opp til og inkludert datoen for oppsigelsen; og/eller vi kan nekte deg adgang til våre Tjenester (eller en hvilken som helst del av disse).

SEKSJON 17 – HELE AVTALEN

En manglende evne til å utøve eller håndheve en hvilken som helst rettighet eller del av disse Vilkårene for bruk betyr ikke en fraskrivelse fra dette vilkåret eller denne delen.

Disse Vilkårene for bruk og alle policier eller føringsregler postet av oss på denne siden eller i forbindelse med Vilkårene for bruk utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss, og styrer din bruk av Tjenesten, og erstatter eventuelle tidligere eller nåværende avtaler, kommunikasjoner og forslag, enten muntlige eller skriftlige, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, tidligere versjoner av Vilkårene for bruk).

Eventuelle uklarheter i tolkningen av disse Vilkårene for bruk skal ikke tolkes mot utkastspartiet.

SEKSJON 18 – STYRENDE LOV

Disse Vilkårene for bruk og eventuelle separate avtaler gjennom hvilke vi gir tilbyr deg Tjenester skal styres av og tilkes i henhold til norsk lov.

SEKSJON 19 – ENDRINGER I VILKÅRENE FOR BRUK

Du kan når som helst se den nyeste versjonen av Vilkårene for bruk på denne siden.

Vi reserverer oss retten til å, etter vårt eget skjønn, oppdatere, endre eller erstatte en hvilken som helst del av disse Vilkårene for bruk ved å poste oppdateringer og endringer på vår nettside. Det er ditt ansvar å sjekke vår nettside for endringer jevnlig. Din fortsatte bruk av eller tilgang til vår nettside eller Tjenesten etter postingen av eventuelle endringer på disse Vilkårene for bruk tilsvarer aksept av nevnte endringer.

SEKSJON 20 – KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål om Vilkårene for bruk skal sendes til oss på info@burbage.no.